Kredyty firmowe

Jeżeli właśnie zastanawiasz się nad pozyskaniem środków finansowych dla swojej firmy, to skontaktuj się ze mną!

 

Zakres mojego działania dla firm

  • Kredyty inwestycyjne
  • Kredyty zabezpieczone
  • Kredyty obrotowe
  • Pożyczki firmowe bez określania celu
  • Kredyty w oparciu o biznesplany
  • Kredyty dla nowopowstałych firm

 

W czym pomogę?

  • przeanalizuję jakie są możliwości w Twoim przypadku opierając się na dokumentach dochodowych i podpowiem co możemy zrobić aby osiągnąć sukces w otrzymaniu finansowania.
  • zadbam też o opłacalność oferty, będziemy negocjować warunki i wybierzemy najkorzystniejszą ofertę dla Twojej firmy.
  • przeprowadzę Cię przez całe działanie, zadbam o logistyczną pracę z dokumentami.
  • przestrzegę Cię przed zagrożeniami i popełnieniem błędu, który może wpłynąć na przyszłość i funkcjonowanie Twojej działalności.

Niskie oprocentowanie dla kredytów firmowych niecelowych, niezabezpieczonych i zabezpieczonych

Jak przedstawiają się kredyty z niskim oprocentowanie dla kredytu firmowego, tak zwanej pożyczki na firmę bez wskazywania celu finansowania i jakie są ich parametry?

Kredyty firmowe ratalne dzielą się na dwa typy: KREDYT NIEZABEZPIECZONY oraz KREDYT ZABEZPIECZONY.

Kredyty niezabezpieczone

Kredyty niezabezpieczone osiągają w bankach przeciętnie poziom ceny marży w skali roku 4,9, do nawet 4,5. Mam na myśli oprocentowanie roczne kwoty kredytu. Takie finansowanie można uzyskać na okres od 84, przez 96 do 120 miesięcy. Ważną składową takiego kredytu jest oprocentowanie za wcześniejszą spłatę i należy o tym pamiętać, zwłaszcza jak się bierze wyższą kwotę.

Są banki, które nie mają takiej opłaty, ale są banki które taką opłatę stosują i waha się ona od 1 do 2,5 % od przyznanej kwoty kredytu.

Kredyty niezabezpieczone osiągają poziom wolumenu do 200 000, w niektórych bankach do 400 000.

Kredyty zabezpieczone

Kredyt zabezpieczony, to kredyt który jest przyznawany w oparciu o hipotekę nieruchomości stanowiącą zabezpieczenie tego finansowania. To oznacza, że bank, który w procesie badania zdolności kredytowej zdecydował się przyznać klientowi pieniądze wpisuje się do księgi wieczystej nieruchomości na czas trwania spłaty zobowiązania, co stanowi zwiększoną gwarancję tego że klient zobowiązanie odda. Kwoty takich kredytów to 80% wartości nieruchomości mieszkalnej i 65% wartości nieruchomości komercyjnej. Czas finansowania w bankach waha się od maksymalnie 120 do 240 miesięcy. Marża w bankach jest na poziomie 3,5 do minimalnie 2,5 ( a nawet w wyjątkowych przypadkach 1,5%) w skali roku. Należy pamiętać że niektóre banki mimo możliwości przyznania na długi okres kredytu firmowego zabezpieczonego mają obostrzenie wieku pożyczkobiorcy, to jest do 70 roku życia, jeżeli mowa o działalności jednoosobowej.

Przy spółkach z o.o. nie powinien dziwić fakt pytania o zobowiązania osobiste wspólników, które banki lubią zebrać do obliczenia zdolności dla spółki.

Oba typy kredytów występują jeszcze w jednej formie i jest to zabezpieczenie unijne. Pozwala ono na zwiększenie kredytowania do 180 miesięcy w przypadku gdzie górną granicą bez wsparcia unijnego jest czas 120 miesięcy. To zabezpieczenie zwiększa również zdolność kredytową, ponieważ ewentualne fiasko spłaty jest pokrywane przez ten fundusz w 80%, więc bank ma zmniejszone ryzyko straty. Te produkty z zabezpieczeniem unijnym to BGK i DeMinimis.

Kredyty zabezpieczone inwestycyjne
Niskie oprocentowanie dla kredytów inwestycyjnych, zabezpieczonych.

Jak przedstawiają się kredyty z niskim oprocentowaniem dla kredytu firmowego celowego, inaczej zwanego inwestycyjnym, jakie są ich wytyczne i parametry?

 

Banki lubią udzielać kredyty inwestycyjne zabezpieczone, ponieważ takie finansowanie ma fizyczny powód. Przeważnie firmy budują za to hale, budynki usługowe, biurowe  lub nabywają np maszyny i cel ten jest związany strikte z inwestycją w działalność danej firmy, która wpływa na zwiększenie dochodu, a co za tym idzie umacnia daną firmę i powoduje lub wpływa na jej wzrost obrotów. 

Bardzo ważnym elementem składowym każdego kredytu inwestycyjnego jest procent za wcześniejszą spłatę. Uczulam klientów aby zwracali na to uwagę, ponieważ w sytuacji gdy chcą spłacić lub nadpłacić kwotę takiego kredytu, bo mają akurat na to wolne środki , opłata ta wacha się od 0,25 do 2,5%, czasem jest obwarowana zapisem o konkretnej wielkości procentu takiej nadpłaty. Oznacza to że należy nadpłacić nie mniejszą lub nie większą niż określoną kwotę.

Marża banku nie różni się tutaj od kredytu firmowego zabezpieczonego, czyli wynosi od 3,5 do 2,5 a w określonych – wyjątkowych warunkach nawet 1,5%.

To czym różni się ten kredyt od zabezpieczonego niecelowego, to czas na jaki jest przyznawany. Niektóre banki zwiększają jego rozpiętość z tytułu celowości kredytu i należy mieć to na uwadze, jeżeli komuś zależy, żeby rata kredytu pozwalała jeszcze na inne ruchy firmie. Rozpiętość czasu na jaki przyznawany jest kredyt inwestycyjny w bankach wacha się od 10 lub 15 lat do 20 lat maksymalnie.

Kolejną różnicą jest karencja w spłacie, dla inwestycyjnych jest ona zwiększona w niektórych bankach nawet do 3 lat!

Dokumentacja kredytu inwestycyjnego od standardowej procedury różni się dodatkowymi wymogami, oczywiście w zależności od celowości takiego finansowania. 

Jeśli jest to budowa nieruchomości na użytek firmy, to będzie to:

-decyzja o pozwoleniu na budowę z klauzulą ostateczności,

– dziennik budowy,

– projekt techniczny z opisem budowlanym, planu zagospodarowania działki, rzuty, przekroje, elewacje, 

– kosztorys prac budowlanych, lub kosztorys inwestorski wraz z umową lub ofertą wykonawcy robót, z uproszczoną kalkulacją kosztów, wykonana na podstawie liczby obmiarowych robót i cen jednostkowych,

– numer księgi wieczystej na której powstanie ta nieruchomość,

– harmonogram realizacji inwestycji (uwzględniony w kosztorysie),

– i na koniec informacja od właściwego konserwatora zabytków o zakresie ochrony konserwatorskiej i opinii co do aktualnego użytkowania nieruchomości – jeśli nieruchomość wpisana jest do rejestru/ewidencji zabytków. Bardzo ważny punkt, który spowodował odrzucenie niejednego dobrze przygotowanego wniosku!

 

Jeżeli nabywamy nieruchomość od dewelopera, to:

– dokumenty potwierdzające zawarcie transakcji, czyli:

– oświadczenie dewelopera, umowa deweloperska/rezerwacyjna lub umowa przedwstępna,

-projekt umowy miedzy kupującym a deweloperem o wybudowanie i sprzedaż nieruchomości

(może też być  z harmonogramem płatności odpowiadający etapom prac budowlanych wraz z załącznikiem dotyczącym standardu wykończenia na moment przeniesienia własności),

– czasem wymagany jest odpis KRS dewelopera w sytuacji wskazującej na przekształcenie spółki lub np zmiany jej nazwy,

– kopia mapy celów projektowych z naniesionymi w ramach inwestycji,

– rzut nieruchomości stanowiącej przedmiot zakupu – rzut lokalu lub każdej kondygnacji budynku,

– ostateczne pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy przyjęte przez właściwy urząd,

– akt notarialny, potwierdzający prawo inwestora zastępczego do kredytowanej nieruchomości o ile jego prawa nie są ujawnione w Księdze Wieczystej.

 

Jeżeli nabywamy nieruchomość z rynku wtórnego:

– Oświadczenie urzędu gminy o warunkach wykupu – w przypadku wykupu nieruchomości od gminy,

– umowa przedwstępna zakupu nieruchomości,

– operat szacunkowy,

– protokół z przetargu w przypadku zakupu na drodze przetargu publicznego,

– w przypadku zakupu od syndyka: postanowienie o ogłoszeniu upadłości, zaświadczenie syndyka o wyborze oferty wnioskodawcy ( z informacjami o nabywanej nieruchomości cenie sprzedaży, wysokości wniesionego wadium, terminie zapłaty, numerze rachunku, terminie zawarcia umowy sprzedaży, a w przypadku sprzedaży z wolnej ręki przez syndyka, dodatkowo zgoda sędziego komisarza,

– w przypadku licytacji komorniczej, postanowienie o przybiciu wraz z pismem z sądu wskazującym termin oraz numer rachunku do zapłaty środków.

Zaraz po skompletowaniu dokumentów związanych z inwestycją należy przygotować dokumenty dochodowe firmy. W tym celu umów się na spotkanie lub zadzwoń.

W bardzo sprawny sposób można sobie poradzić z kompletowaniem papierów. Pomogę przeprowadzić to działanie, krok po kroku w określonym działaniu logistycznym zorganizujemy dokumentację by sięgnąć po finansowanie na inwestycję! Działajmy.

error: Content is protected !!