Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego
Poznań i okolice

Rządowy program: Kredyt bez wkładu własnego, inaczej kredyt rodzinny mieszkaniowy

Najważniejsze informacje

 1. Jest to kredyt na zakup nieruchomości mieszkalnej (z opcją finansowania remontu na wykończenie) od dewelopera, z rynku wtórnego lub na budowę domu (tu można finansować rónież zakup działki) dla osób które chcą uzyskać 100% finansowania, czyli bez wkładu własnego,
 2. Nie trzeba posiadać wkładu własnego, ale można. Objęta gwarancją część kredytu może stanowić nie mniej niż 10% i nie więcej niż 20% wydatków, na które zaciągany jest kredyt (wartości nieruchomości).
 3. Kwota gwarancji na wkład własny nie moze być wyższa niż 100 000 zł,
 4. Spłata rodzinna jest połączona z gwarantowanym kredytem mieszkaniowym. Będzie ona przysługiwać, jeśli w czasie spłaty tego kredytu dojdzie do powiększenia gospodarstwa domowego o drugie albo kolejne dziecko (20 tys. zł w przypadku drugiego i 60 tys. zł w przypadku trzeciego i kolejnego),
 5. Czas na jaki będzie udzielany ten kredyt to MINIMUM 15 lat,
 6. Kredyt udzielany będzie tylko w złotówkach,
 7. Chcąc uzyskać to finansowanie nie można posiadać innej nieruchomości mieszkalnej (chyba że ma się dwoje dzieci lub więcej, ale tu występują ograniczenia metrażowe posiadanej nieruchomości. Odstępstwo następuje przy posiadaniu od pięciorga dzieci w zwyż, wtedy ograniczeń metrażowych nie ma).
 8. Ustawa nie wykreśla z programu osób które nieruchomość posiadały, ale nie są już jej właścicielami,
 9. Ustawa nie określa limitu wiekowego starający się o kredyt bez wkładu własnego,
 10. Program ma trwać do 31 grudnia 2030 roku,
 11. Jest zawarty limit ceny za m2,

Współczynniki w kredycie hipotecznym bez wkładu własnego

Współczynnik 1,3

Gdy kredytu udziela się w celu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z:

 1. nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego, którego kredytobiorca nie jest pierwszym nabywcą lub którego nabycie nie następuje od podmiotu, który ten lokal wybudował w ramach prowadzonej działalności gospodarczej albo
 2. nabyciem spółdzielczego prawa dotyczącego lokalu mieszkalnego – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 2 Ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym z dnia 1 października 2021 r.

Współczynnik 1,4

Gdy kredytu udziela się w celu pokrycia wydatków ponoszonych w związku z:

1.nabyciem prawa własności lokalu mieszkalnego, którego kredytobiorca jest pierwszym nabywcą i którego nabycie następuje od podmiotu, który ten lokal wybudował w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, w tym stanowiących wkład budowlany – zgodnie z art. 4 ust. 2 pkt 1 Ustawy o rodzinnym kredycie mieszkaniowym z dnia 1 października 2021 r.

WOJEWÓDZTWOLOKALIZACJA NIERUCHOMOŚCILIMIT ZE WSPÓŁCZYNNIKIEM 1,4LIMIT ZE WSPÓŁCZYNNIKIEM 1,3
WIELKOPOLSKIEmiasto Poznań10 507,70 zł9 757,15 zł
gminy sąsiadujace z Poznaniem: Czerwonak, Dopiewo, Kleszczewo, Komorniki, Kórnik, Luboń, Mosina, Rokietnica, Suchy Las, Swarzędz, Tarnowo Podgóne.8 509,20 zł7 901,40 zł
inne7 091 zł6 584,50 zł

Kto może skorzystać z programu „Kredyt hipoteczny bez wkładu własnego”?

Osoby posiadające zdolność kredytową na zakup wybranej nieruchomości, ale nie mające odłożonych srodków na wkład własny. Kredyt bez wkładu włąsnego mogą otrzymać zarówno single, jak i rodzice wspólnego dziecka, a także małżeństwa.

Z programu „Rodzinny kredyt mieszkaniowy” skorzystać mogą osoby, które mają już wkład własny, co jest dużą zmianą w stosunku do jego pierwotnego kształtu. Wcześniej osoby, które miały więcej niż 10 proc. wkładu, nie mogły skorzystać ze wsparcia. Jeśli wkład ten wyniesie np. 14 proc., to brakujące 6 proc. zostanie objęte gwarancją z BGK, a opłata za gwarancję będzie wyliczana tylko od brakującego wkładu. Im będzie on mniejszy, tym automatycznie mniejsze staną się koszty ponoszone przez klientów uczestniczących w „Rodzinnym kredycie mieszkaniowym”. Dalej zakłada się, że im większy będzie wkład własny klienta niepodlegający gwarancji, tym niższe może być oprocentowanie kredytu hipotecznego udzielanego w banku.

Dofinansowanie do wkładu własnego – ile wynosi gwarancja BGK?

Gwarancja BGK może obejmować od 10 do 20% części kredytu i pokrywać nie więcej niż 100 000 zł. Wysokość zobowiązania może być w takim razie znacznie wyższa i wynosić nawet kilkaset tysięcy złotych. Uwaga! Gwarancja wkładu własnego ma być płatna, w wysokości 1 proc. od gwarantowanej kwoty.

Chcę podkreślić, że wkład własny jest jedynie gwarantowany przez BGK, zawiera się w całym kredycie i będzie trzeba go spłacić. Beneficjent programu, zaciągając kredyt hipoteczny bez wkładu własnego, nie musi się jednak martwić o zebranie gotówki na wymagany kapitał początkowy, tak jak należy zrobić przystępując do kredytu hipotecznego podczas normalnej procedury w banku.

Jak do tej pory ze względu na złożoność wymogów z programu skorzystała 1 na 400 osób. Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że łączna wartość sprzedanych hipotek w ubiegłym roku to 48,7 mld zł. Program gwarancyjny pomógł więc w udzieleniu mniej niż 0,2 proc. ogólnej kwoty nowych kredytów sprzedanych w ubiegłym roku.

Spłata rodzinna w ramach Polskiego Ładu

Spłata rodzinna, czyli kolejny element pomocy mieszkaniowej w ramach Polskiego Ładu, jak najbardziej łączy się z możliwością skorzystania z kredytu bez wkładu własnego. W sytuacji gdy w w rodzinie w okresie regulowania zobowiązania pojawi się drugie dziecko, BGK spłaci 20 tys. zł kredytu hipotecznego. Gdy zaś gospodarstwo powiększy się o trzecie lub kolejne – 60 tys. zł. By otrzymać takie wsparcie, w momencie spłaty nie można być właścicielem innego mieszkania niż to kupione w ramach gwarantowanego kredytu mieszkaniowego, chyba że  w rodzinie jest dwoje dzieci lub więcej, to wymóg ten nie obowiązuje. Jeżeli jest ich dwoje, można posiadać mieszkanie do 50 m2. Jeżeli jest ich troje, do 75 m2 i do 90 m2, gdy dzieci jest czworo. W przypadku liczniejszych rodzin nie ma limitu metrażu. 

Należy pamiętać też, że spłata rodzinna dokonana jest w przypadku:

 1. nieposiadania przez klienta innej nieruchomości mieszkalnej niż ta, która jest celem programu – w tym również prawa do spółdzielczego lokalu lub domu mieszkalnego;
 2. prowadzenia gospodarstwa domowego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej;
 3. niewypowiedzenia umowy kredytu hipotecznego.

Spłata ta dokonywana będzie maksymalnie do roku po powiększeniu gospodarstwa domowego na złożony samodzielnie przez klienta wniosek. W ciągu 5 lat od przyznania spłaty rodzinnej kredytobiorca nie może:

 1. sprzedać mieszkania lub domu, który był celem programu „Rodzinny kredyt mieszkaniowy”;
 2. wynajmować nieruchomości mieszkalnej;
 3. zmienić sposobu użytkowania nieruchomości.

Jeśli takie warunki nie zostaną spełnione, kredytobiorcy będzie groziła utrata całości lub części spłaty rodzinnej.

error: Content is protected !!